მიქსტეპები

გუჩი მანე - წერა კედელზე 2

ერთი დღეც კი არ არის ციხიდან და გუციმ უარი თქვა პროექტზე. 'Writing's On The Wall' - ის გაგრძელება მოიცავს 50-ს, იელავოლფს და დრამა ბოის, ლექს ლუგერის და სხვა დარტყმებს.